logo Pružnost a pevnost
Ing. Jana Horníková, Ph.D., Doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc. (interaktivní opora).

Ing. Jiří Burša, Ph.D., Ing. Jana Horníková, Ph.D., Prof. Ing Přemysl Janíček, DrSc. (úplný český text).

Vydalo Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.
Brno, únor 2003, vydání první
ISBN: 80-7204-268-8
logo


Tento interaktivní učební text byl vytvořen pro posluchače kombinované formy bakalářského studijního programu na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Je tedy použitelný i pro posluchače prezenční formy profesních bakalářských oborů, kde by mohl být vhodným doplňkem k přednáškám a cvičením.
Obsahuje příklady (řešené i neřešené), doplněné výkladem látky.
Také studenti obecných oborů si jistě v tomto textu najdou mnohé, co jim pomůže při studiu předmětu Pružnost a pevnost 1, který v jejich formě studia má sice širší rozsah, ale podstata je společná.
V případě zájmu je možné studovat on-line na internetu. Stačí kliknout ZDE a můžete začít. Pro správnou činnost vyžaduje MSIE verze 5+, na jiných prohlížečích se může chovat odlišně od představ autorů.
Také je možné stáhnout obsah všech souborů, stačí kliknout ZDE, rozbalit je do vhodného adresáře na PC a spustit otevřením souboru start.pdf.
Na začátek doporučujeme přečíst návod, který vás bude informovat o dalších krocích.

 
číslo